Veranstaltungen
babak.jpg

Performance Workshop mit Babak Radmehr

14. Oktober 2021, 19:00 Uhr — 31. Juli 2022, 19:00 Uhr

DE Hast du Lust, deine innere Welt zu entdecken und mit den Inhalten zu tanzen?
 Dann bist du hier genau richtig!
 Lass uns zusammen tanzen und eine neue Welt erleben, um gemeinsam eine Performance auf die Bühne zu bringen.

Babak Radmehr, Schauspieler, Tänzer, Filmemacher und Performancekünstler aus dem Iran, lädt zu einem offenen Workshoprogramm im Kunstverein Harburger Bahnhof ein. Keine Vorkenntnisse nötig - alle sind willkommen! 
In diesem kostenlosen Workshop treffen wir uns wöchentlich zu Performance, Contemporary Dance, orientalischem Tanz und freier Bewegung im Raum. Zusammen erarbeiten wir zwei Performances, die im Kunstverein Harburger Bahnhof aufgeführt werden. Wir wollen mit euch über LGBTQIA+, Terrorismus, Faschismus und die Auswirkungen von Corona sprechen. Uns interessiert auch, was euch bewegt. Wir wollen unsere vielfältigen Geschichten miteinander verbinden und auf die Bühne bringen. Die Workshopsprache ist Deutsch. Aber keine Sorge - wir wollen miteinander lernen. Wichtig ist die Sprache des Körpers, nicht die gesprochenen Worte.

Und wir kommen uns näher ... wir lernen uns besser kennen ... wir vernetzen uns ... wir kommunizieren miteinander … und zusammen finden wir ein gemeinsames Ziel ... gemeinsame Worte … gemeinsame Hoffnung … gemeinsame Bewegung … wir werden eins.

UKR Ви хочете відкрити свій внутрішній світ і танцювати зі своїм внутрішнім „я“? Тоді це правильне місце для вас! Давайте танцювати разом та пізнавати новий світ, щоб разом поставити виставу на сцені.

Бабак Радмер, актор, танцюрист, режисер і художник-перформансистів з Ірану, запрошує вас на відкритий семінар в творчим об’єднання в Харбург Гамбурзі. Ніякого досвіду не потрібно - запрошуємо всіх! На цьому безкоштовному семінарі ми зустрічаємося щотижня для виступів, сучасного танцю, східного танцю та вільного пересування. Разом ми створимо дві вистави, які будуть показані в творчим об’єднання в Харбург Гамбурзі (Kunstverein Harburger Bahnhof). Ми хочемо поговорити з вами про ЛГБТКІА+, про тероризм, про фашизм і вплив коронавірусу. Нас також цікавлять теми, які важливі для Вас! Ми хочемо пов'язати наші різні історії і вивести їх на сцену. Мова семінару німецька. Але не хвилюйтеся – ми хочемо вчитися разом. Мова тіла важливіша за розмовне слово.

І ми наближаємося… ми знайомимося... ми спілкуємося... і разом ми знаходимо спільну мету... загальні слова .. загальна надія... загальний рух... ми стаємо одним цілим.

TR İç dünyanı keşfetmek ve iç dünyanla dans etmek mi istiyorsun? O zaman doğru yerdesin!Gel beraber dans edip yeni bir dünya deneyimi yaşayalım ve hep beraber bir performans hazırlayalım. 


İranlı oyuncu, dansçı, sinemacı ve performans sanatçısı Babak Radmehr sizi Kunstverein Harburger Bahnhof’da açık bir Atölye programına davet ediyor. Önceden tanışmış olmaya gerek yok-kapılar herkese açık! Bu ücretsiz Atölye çerçevesinde, her hafta performans, modern dans, oryantal dans ve mekanda serbest hareket etmek için bir araya geliyoruz. Hep beraber Kunstverein Harburger Bahnhof’da sahneleyeceğimiz iki performans gösterisi üzerine çalışa cağız. Sizinle LGBTQIA+, Terörizm, Faşizm ve Pandeminin bizim üzerimizdeki etkileri hakkında konuşmak istiyoruz. Sizi harekete geçiren şeylerle de ilgileniyoruz. Hikayelerimizi bir araya getirip onları sahne üzerine taşımak istiyoruz. Atölyelerin dili Almanca olacak ama kaygılanmayın birlikte öğrenmek istiyoruz. Önemli olan vücut dili olacak, ağızdan çıkan kelimeler değil…

Birbirimize yaklaşacağız … birbirimizi daha iyi tanıyacağız … birbirimize bağlanacağız … birbirimizle iletişim kuracağız … ve kendimize hep beraber ortak bir amaç bulacağız … ortak kelimeler … ortak umutlar … ve ortak hareketle bir bütün olacağız

KU Gelo tu dixwazî cihana xwe ya hundirîn kişf bikî û bi wê re dansê bikî? Wê demê tu hatiyî cihê rast î! Were em bi hev re dansê bikin! Were em tecrûbeyeke nû ya dinyayê bijîn û bi hev re performansekê amade bikin. 

Lîstikvan, reqsvan, sînemakar û hunermendê performansê Babak Radmehr ,we ji bo programa performansê dawetî Kunstverein Harburger Bahnhof’ê dike. Hewce nake em ji berê de hevdu nas bikin. Derî ji herkesi re vekirîye! Di çarçoveya vê kargeha bêberdêl de em her hefte tên da hev da ku em li ser performans, dansa modern, dansa oryantal bixebitin û di mekanê de serbest hereket bikin. Em ê bi hev re li ser du performansan bixebitin û em ê xebatnê xwe li Kunstverein Harburger Bahnhof’ê derxin ser sehnê. Em dixwazin bi we re li ser LGBTQIA+, Terorîzm, Faşîzm û bandora Pandemiyê ya li ser jiyana me biaxivin. Tiştên ku bala we dikşînin û we didin hereket kirin, bala me jî dikşînin. Em dixwazin çîrokên xwe li ser hev bicivînin û wan derxin ser sehnê. Zimanê kargehan wê bi almanî be lê xeman nexwin em dixwazin bi hev re fêr bibin. Ya girîng zimanê laş e, peyvên ji devan derdikevin hêç in…

Em ê nêzî hev bibin … em ê hevdu baştir nas bikin … em ê bi hev re werin girêdan … em ê bi hevdu re têkevin têkiliyê … û em ê ji xwe re armanceke hevpar bibinin … peyvên hevpar … hêviyên hevpar … û em ê bi tevgera hevpar bibin yek …


EN Do you want to discover the world within yourself and dance with it? Then this is the right place for you! Let us dance together and experience a new world to bring a performance on stage together. 

Babak Radmehr, an actor, dancer, filmmaker and performance artist from Iran, invites you to an open workshop program at the Kunstverein Harburger Bahnhof. No previous experience is necessary - all are welcome!
 In this free workshop we will meet on a weekly basis to explore performance, contemporary dance, oriental dance and free movement within space. Together we will create two performances that will be staged at the Kunstverein Harburger Bahnhof. We want to invite you to and open a discussion about LGBTQIA+, terrorism, fascism, and the impact of Corona. We are also interested in what moves you. We want to connect our diverse stories and bring them onto the stage collectively. The workshop language is German. But do not worry - we want to learn together. The important thing is the language of the body, not the spoken words.

And we will come closer ... we will get to know each other better ... we will network ... we will communicate with each other ... and together we will find a common goal ... common words ... a common hope ... common movement ... we will become one.